n05.07a9.jpg (11980 bytes)

elakCMTav BMu suIcan; GnuRbFanKN│kmÁkarTI2

k˝˙gBiFI sMeNHsMNal cMeBaHKN│RbtiPU GURs■alI RBmTaMgCaGFibetyŘ

enAk˙˝g╗kasenaHEdr Čsalsikšasila RBwTžsPaŽ ÚfÂTI 05/ 07/ 2001